close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • INFORMACJE WIZOWE WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W KAIRZE

   

  Okręg konsularny Ambasady RP w Kairze obejmuje terytorium Arabskiej Republiki Egiptu, Republiki Sudanu, Erytrei i Libii.

   

  Obywatele Egiptu, Sudanu, Libii i  Erytrei powinni zgłaszać  się w sprawach wizowych do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze. Wyjątkiem jest możliwość ubiegania się przez obywateli Sudanu o wizy Schengen w Ambasadzie Holandii w Chartumie.

   

  Embassy of the Kingdom of the Netherlands

  Street 47, Chartum 2

  Tel. +249 183 48 03 15, +249 9 121 300 41

  Fax  +249 183 47 26

  e-mail: kha@minbuza.nl 

   

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze obsługuje wszystkich klientów wyłącznie poprzez system e-Konsulat.

   

   

  Wnioski wizowe można złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kairze tylko w dniach określonych za pośrednictwem systemu e-Konsulat (data wizyty drukowana jest w prawym dolnym rogu wniosku wizowego).

   

   

  Szczegółowa informacja o procedurze ubiegania się o wizę Schengen znajduje się w  zakładce WIZY SCHENGEN, natomiast o wizę krajową w zakładce WIZY KRAJOWE.

   

   

  ADRES URZĘDU:

   

  5, Aziz Osman St., Zamalek, Kair

   

  tel: +202 27355416

   

  fax: +202 27352718

   

  cairo.consul@msz.gov.pl

   

  GODZINY PRACY URZĘDU:

   

  Wydział Konsularny jest czynny od niedzieli do czwartku, w godz. od 8.00 do 16.00

   

   

  DNI I GODZINY OBSŁUGI APLIKUJĄCYCH O WIZY DO POLSKI:

   

  Niedziele, poniedziałki i środy:

   

  09.00-11.00 - aplikacje wizowe (Schengen i krajowe) zarejestrowane uprzednio na www.e-konsulat.gov.pl.

   

  11.00-12.00 - konsultacje wizowe

   

  13.00-13.45 - odbiór wiz i dokumentów, odwołania od negatywnych decyzji wizowych.

   

  Wtorki:

   

  09.00-11.00 - aplikacje wizowe Schengen zarejestrowane uprzednio na www.e-konsulat.gov.pl.  

   

  11.00-12.00 - konsultacje wizowe

   

  Czwartki:

   

  09.00-11.00 - aplikacje wizowe Schengen zarejestrowane uprzednio na www.e-konsulat.gov.pl.  

   

  11.00-12.00 - konsultacje wizowe 

   

              

   

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze:

   

  1. nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu;

   

  2. nie świadczy pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;

   

  3. nie wysyła i nie odbiera wniosków wizowych drogą mailową;

   

  4. nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.

   

   

  Prawo osób do informacji

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP.

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: