close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZGON ZA GRANICĄ

 • W przypadku zgonu, który nastąpił za granicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce.

   

  W przypadku śmierci za granicą obywatela polskiego, który miał w Polsce miejsce zamieszkania, konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia - może je pokryć wyłącznie zleceniodawca, więcej: Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.)

   

  Procedura postępowania w przypadku zgonu obywatela RP w Egipcie

   

  1. Rezydent, inna osoba fizyczna lub instytucja informuje Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze o śmierci obywatela RP, drogą e-mailową (cairo.consul@msz.gov.pl) lub telefonicznie (na numer alarmowy +201062001116). Osoba informująca o zgodnie powinna przesłać do konsulatu skan paszportu osoby zmarłej, informację o miejscu przechowywania ciała oraz podać przyczynę zgonu.

   

  2. Konsulat zawiadamia właściwy urząd wojewódzki, który z kolei informuje poprzez policję rodzinę o śmierci krewnego. UW lub konsulat informuje o konieczności wyboru firmy pogrzebowej do transportu zwłok do Polski. Rodzina zmarłego wybiera firmę pogrzebową, specjalizującą  się w międzynarodowym transporcie zwłok i wystawia jej upoważnienie w formie pisemnej. Polska firma pogrzebowa przesyła otrzymane upoważnienie do  konsulatu i wskazuje egipską firmę pogrzebową, która przeprowadzi po stronie egipskiej procedurę transportu zwłok do Polski.

   

  3. Konsulat wydaje upoważnienia dla wybranej firmy egipskiej, celem przeprowadzenia procedury zezwalającej na transport zwłok do Polski. Egipska firma przewozi ciało zmarłego z miejsca przechowywania do Kairu wraz z aktem zgonu, który to dokument dostarcza do konsulatu.

   

  4. Konsulat tłumaczy akt zgonu i go legalizuje, a następnie wysyła skan dokumentu i jego tłumaczenie do firmy pogrzebowej w Polsce celem dostarczenia do starosty. Konsulat czeka na zezwolenie starosty lub prezydenta miasta na pochówek w Polsce (powinno zawierać informację o  miejscu pochówku). Starosta lub prezydent miasta przesyła do konsulatu zgodę na pochówek zmarłego w Polsce.

   

  5. Konsulat wystawia zaświadczenie laisser passer, tj. dokument zezwalający na transport zwłok do Polski. Przedstawiciel egipskiej firmy pogrzebowej odbiera zalegalizowane dokumenty uprawniające do transportu zwłok do Polski.

   

  6. Egipska firma pogrzebowa dostarcza do konsulatu zaświadczenie inspektora sanitarnego o zamknięciu trumny zgodnie z obowiązującym prawem.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: