close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • Komunikat

  dot. głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

   

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

   

  Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 5 maja 2019 r.

  Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszego urzędu,  jak również dostępne w samym urzędzie.

   

   

  Komunikat

  dot. przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych (art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

   

   

  Komunikat

  dot. wprowadzenia 10 kwietnia 2017 r. stanu wyjątkowego w Egipcie

   

  W związku z zamachami bombowymi 9 kwietnia 2017 r. i wprowadzeniem stanu wyjątkowego, apelujemy do Polaków przebywających w Egipcie o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb.

   

  Zwracamy uwagę na przestrzeganie miejscowego prawa i posiadanie zalegalizowanego pobytu w Egipcie (ważnej wizy lub karty pobytowej).

   

  Jednocześnie przypominamy numer alarmowy Ambasady RP w Kairze: +20 10 6200 1116.

   

   

  Komunikat

  dot. wprowadzenia kar za pobyt bez ważnej wizy na terenie Egiptu

   

  Minister Spraw Wewnętrznych Egiptu wydał dekret nr 13/2017 wprowadzający kary za nielegalny pobyt na terenie Egiptu. Wysokość kary została uzależniona od okresu pobytu bez ważnej wizy. Poniżej tabela informująca o wysokości wprowadzonych kar.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze zwraca uwagę, że cudzoziemiec przebywający bez ważnej wizy może zostać aresztowany, a następnie deportowany z Egiptu.

   

  Okres pobytu bez ważnej wizy

  Wysokość opłaty plus cena znaczka skarbowego (EGP) 

   

  Razem (EGP)

   

  do 3 miesięcy

   

  1050+3

  1053 

   

  do 6 miesięcy

   

  1550+3

  1553 

   

  do 9 miesięcy

   

  2050+3

  2053 

   

  do  12 miesięcy

   

  2550+3

  2553 

   

  do 1 roku i 3 miesięcy  

   

  3050+3

  3053 

   

  do 1 roku i 6 miesięcy  

   

  3550+3

  3553 

   

  do 1 roku i 9 miesięcy

   

  4050+3

  4053

   

  do 2 lat

   

  4550+3

  4553 

   

  do 2 lat i 3 miesięcy

   

  5050+3

  5053 

   

  do 2 lat i 6 miesięcy

   

  5550+3

  5553 

   

  do 2 lat i 9 miesięcy

   

  6050+3

  6053 

   

  do 3 lat

   

  6550+3

  6553

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: