close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LIBIA

 • W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i całkowitą destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Libii. Obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić.

   

  W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być bardzo ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. Obecnie funkcjonuje w Trypolisie Ambasada Włoch, która udostępniła dla obywateli UE numer telefonu alarmowego: 0021 8915 766 666, adres mailowy: ambasciata.tripoli@esteri.it  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: